Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 24 september 2020 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 24 september 2020

Paragrafer: 52-54

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 12 oktober 2020

Datum för nedtagande: 02 november 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll Socialnömnden 2020-09-24.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2020-10-12 10.22

Publicerad: 2020-10-12 10.22