Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2020 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 20 oktober 2020

Paragrafer: 212-233

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 27 oktober 2020

Datum för nedtagande: 17 november 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-20.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2020-10-29 14.43

Publicerad: 2020-10-27 10.47