Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 28 oktober 2020, är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 28 oktober 2020

Paragrafer: 108-119

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 10 november 2020

Datum för nedtagande: 01 december 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-10-28.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2020-11-10 10.35

Publicerad: 2020-11-10 10.35