Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse: Sammanträde med kommunfullmäktige

Sammanträde med Öckerö kommunfullmäktige hålls torsdagen den 26 november 2020, kl 18.15 i stora salen på Nimbus Öckerö, Björnhuvudsvägen 49, för behandling av ärenden enligt dagordning publicerad under "protokoll och kallelser" på kommunens hemsida.

Åhörare hänvisas till web-TV på kommunens youtube-kanal och hemsida.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Senast uppdaterad: 2020-11-19 15.59

Publicerad: 2020-11-19 15.58