Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Protokoll från kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott

Protokoll från kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott sammanträde den 17 november 2020 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 17 november 2020

Paragrafer: 10-11

Förvaringsplats av protokollet: Juridik och kanslienheten

Datum för uppsättande: 19 november 2020

Datum för nedtagande: 10 december 2020

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad: 2020-11-19 12.00

Publicerad: 2020-11-19 12.00