Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 19 november 2020 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 19 november 2020

Paragrafer: 60-64

Förvaringsplats av protokollet: Juridik och kanslienheten

Datum för uppsättande: 19 november 2020

Datum för nedtagande: 10 december 2020

Senast uppdaterad: 2020-11-19 16.00

Publicerad: 2020-11-19 16.00