Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 10 december 2020 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 10 december 2020

Paragrafer: 65-69

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslieneheten

Datum för uppsättande: 10 december 2020

Datum för nedtagande: 31 december 2020

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll Socialnämnden 2020-12-10.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2020-12-10 11.05

Publicerad: 2020-12-10 11.05