Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 december 2020 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 08 december 2020

Paragrafer: 132-148

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 15 december 2020

Datum för nedtagande: 05 januari 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll bygg-och miljönämnden 2020-12-08.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2020-12-15 10.34

Publicerad: 2020-12-15 10.34