Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2020 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 10 december 2020

Paragrafer: 85-103

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 18 december 2020

Datum för nedtagande: 08 januari 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll kommunfullmäktige 2020-12-10.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2020-12-18 09.14

Publicerad: 2020-12-18 09.14