Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från samordningsförbundet Älv & Kust

Protokoll från  Älv & Kust sammanträde den 27 novemberär nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 november 2020

Paragrafer: 184-192

Förvaringsplats av protokollet: Samordningsförbundet älv & kust

Datum för uppsättande: 21 december 2020

Datum för nedtagande: 11 januari 2021

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad: 2020-12-28 11.32

Publicerad: 2020-12-28 11.32