Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 12 januari 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 12 januari 2021

Paragrafer: 1

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 13 januari 2021

Datum för nedtagande: 03 februari 2021

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad: 2021-01-13 16.39

Publicerad: 2021-01-13 16.39