Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen                                  

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 19 januari 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 19 januari 2021

Paragrafer: 1-27

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kansliehenten

Datum för uppsättande: 20 januari 2021

Datum för nedtagande: 10 februari 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll kommunsytrelsen 2021-01-19.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2021-01-20 13.24

Publicerad: 2021-01-20 13.24