Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 3 februari 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 03 februari 2021

Paragrafer: 1-6

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten, kommunhuset

Datum för uppsättande: 17 februari 2021

Datum för nedtagande: 10 mars 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad: 2021-02-17 13.47

Publicerad: 2021-02-05 13.00