Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 4 februari 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 04 februari 2021

Paragrafer: 1-8

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten, kommunhuset

Datum för uppsättande: 05 februari 2021

Datum för nedtagande: 26 februari 2021

Fil: Protokoll Socialnämnden 2021-02-04.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2021-02-05 13.10

Publicerad: 2021-02-05 13.10