Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 16 mars 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 16 mars 2021

Paragrafer: 14-27

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 22 mars 2021

Datum för nedtagande: 13 april 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll BMN 2021-03-16.pdf Pdf, 454.6 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: