Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen, omedelbart justerad paragraf

Protokollsparagraf 64 från kommunstyrelsens sammanträde 23 mars 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 mars 2021

Paragrafer: 64

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 23 mars 2021

Datum för nedtagande: 13 april 2021

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad: 2021-03-23 16.19

Publicerad: 2021-03-23 16.19