Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 17 mars 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 17 mars 2021

Paragrafer: 7-12

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 25 mars 2021

Datum för nedtagande: 15 april 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad: 2021-03-25 09.43

Publicerad: 2021-03-25 09.32