Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Älv & Kust

Protokoll från styrelsesammanträde för Samordningsförbundet Älv & Kust den 26 februari 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 26 februari 2021

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 27 april 2021

Datum för nedtagande: 19 maj 2021

Fil: Anslag Älv & Kust 2021-02-26.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2021-04-27 08.13

Publicerad: 2021-04-27 08.13