Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, omedelbart justerade paragrafer

Protokollsparagraf 82-84 från kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2021 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 april 2021

Paragrafer: 82-84

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 28 april 2021

Datum för nedtagande: 20 maj 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll kommunstyrelsen 2021-04-27, omedelbar justering.pdf Pdf, 225.4 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: