Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 29 april 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 28 april 2021

Paragrafer: 14-20

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 30 april 2021

Datum för nedtagande: 21 maj 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll och kallelser

Senast uppdaterad: 2021-04-30 11.45

Publicerad: 2021-04-30 11.45