Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 15 april 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 15 april 2021

Paragrafer: 26-46

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 03 maj 2021

Datum för nedtagande: 25 maj 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll kommunfullmäktige 2021-04-15.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2021-05-03 16.17

Publicerad: 2021-05-03 16.17