Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, §§ 85-86

Protokollsparagraf 85-86 från kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2021 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 april 2021

Paragrafer: 85-86

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 03 maj 2021

Datum för nedtagande: 25 maj 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll kommunstyrelsen 2021-04-27, § 85-86.pdf Pdf, 163.4 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: