Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, §§ 85-86

Protokollsparagraf 85-86 från kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2021 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 april 2021

Paragrafer: 85-86

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 03 maj 2021

Datum för nedtagande: 25 maj 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll kommunstyrelsen 2021-04-27, § 85-86.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2021-05-03 15.59

Publicerad: 2021-05-03 15.59