Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 20 april 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 20 april 2021

Paragrafer: 27-42

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 04 maj 2021

Datum för nedtagande: 25 maj 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll BMN 2021-04-20.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2021-05-04 17.24

Publicerad: 2021-05-04 17.24