Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, § 50

Protokollsparagraf 50 från bygg- och miljönämndens sammanträde den 19 maj 2021 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 19 maj 2021

Paragrafer: 50

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 19 maj 2021

Datum för nedtagande: 10 juni 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: BMN-protokoll 2021-05-19, § 50 omedelbar justering.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2021-05-19 15.52

Publicerad: 2021-05-19 15.52