Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 25 maj 2021

Paragrafer: 110-132

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 26 maj 2021

Datum för nedtagande: 17 juni 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-25.pdf Pdf, 418.6 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: