Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige, omedelbart justerad paragraf

Protokollsparagraf 52 från kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2021 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 03 juni 2021

Paragrafer: 52

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 04 juni 2021

Datum för nedtagande: 26 juni 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: KF protokoll 2021-06-03, omedelbar justering.pdf Pdf, 204.9 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: