Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 26 maj 2021

Paragrafer: 18-24

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 07 juni 2021

Datum för nedtagande: 29 juni 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2021-05-26.pdf Pdf, 211.2 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: