Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 27 maj 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 maj 2021

Paragrafer: 21-24

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 08 juni 2021

Datum för nedtagande: 30 juni 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll socialnämnden 2021-05-27.pdf Pdf, 262.3 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: