Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 19 maj 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 19 maj 2021

Paragrafer: 43-58

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 10 juni 2021

Datum för nedtagande: 02 juli 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: BMN-protokoll 2021-05-19.pdf Pdf, 520.2 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: