Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, omedelbart justerade paragrafer

Protokollsparagraf 62 och 72 från bygg- och miljönämndens sammanträde den 15 juni 2021 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 15 juni 2021

Paragrafer: 62 och 72

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 15 juni 2021

Datum för nedtagande: 07 juli 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll BMN 2021-06-15, §§ 62 och 72, omedelbar justering.pdf Pdf, 171 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: