Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 03 juni 2021

Paragrafer: 47-66

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienhet

Datum för uppsättande: 21 juni 2021

Datum för nedtagande: 13 juli 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-11b07955808e3433401-72dc13638ddb3454022-798d5bec38d23474554 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: