Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 juni 2021

Paragrafer: 133-161

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 23 juni 2021

Datum för nedtagande: 15 juli 2021

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-c34a2b779a633454290-ea47ea6153b63477562 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: