Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 15 juni 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 15 juni 2021

Paragrafer: 59-74

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 24 juni 2021

Datum för nedtagande: 16 juli 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-d9d4e3b36a283453635-037b0ea46fce3453650-e109dcfd413a3479399 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: