Meddelande om granskningsutlåtande inför antagande av detaljplan

För flerbostadshus vid Hemvärnsvägen, del av fastigheten Hönö 2:80 och 1:105, Öckerö kommun

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Kommunstyrelsen

Datum för uppsättande: 01 september 2021

Datum för nedtagande: 22 september 2021

Fil: Meddelande om granskningsutlåtande - Detaljplan för flerbostadshus vid Hemvärnsvägen, del av Hönö 2_80 och 1_105.pdfPDF

Senast uppdaterad: 2021-09-02 10.56

Publicerad: 2021-09-01 10.21