Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 31 augusti 2021

Paragrafer: 165-196

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 06 september 2021

Datum för nedtagande: 28 september 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-c34a2b779a633454290-7fc9fa360ce93561647 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: