Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 9 september 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 09 september 2021

Paragrafer: 67-83

Förvaringsplats av protokollet: Juridik och kanslienheten

Datum för uppsättande: 21 september 2021

Datum för nedtagande: 12 oktober 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-11b07955808e3433401-72dc13638ddb3454022-b4115aa80dfe3609270 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Publicerad: