Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 26 augusti 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 26 augusti 2021

Paragrafer: 31-34

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienhet

Datum för uppsättande: 22 september 2021

Datum för nedtagande: 13 oktober 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-a5149e905e953436233-51e15e79f0353454461-a9e939a95a613570072 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: