Sammanträdesplan Bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 24 augusti 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 24 augusti 2021

Paragrafer: 75-85

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienhet

Datum för uppsättande: 23 september 2021

Datum för nedtagande: 14 oktober 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-d9d4e3b36a283453635-037b0ea46fce3453650-3b436c2602543564601 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: