Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 28 september 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 28 september 2021

Paragrafer: 197-204

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten

Datum för uppsättande: 28 september 2021

Datum för nedtagande: 19 oktober 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-c34a2b779a633454290-6ea5ba9fdc8d3631278 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: