Sammanträdesplan Bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 21 september 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 21 september 2021

Paragrafer: 86-98

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 04 oktober 2021

Datum för nedtagande: 25 oktober 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-d9d4e3b36a283453635-037b0ea46fce3453650-500cd45b2c7f3644679 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Publicerad: