Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 30 september 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 30 september 2021

Paragrafer: 35-38

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 04 oktober 2021

Datum för nedtagande: 25 oktober 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-a5149e905e953436233-51e15e79f0353454461-18b0b00c64e23647019 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: