Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 april 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 28 april 2021

Paragrafer: 13-17

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kanslienheten, kommunhuset

Datum för uppsättande: 30 april 2021

Datum för nedtagande: 22 maj 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-395ddc8a74d73453603-ac693db5cd493453621 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: