Sammanträdesprotokoll från Personal- och förhandlingsutskottet

LProtokoll från Kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott sammanträde den 5 oktober är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 05 oktober 2021

Paragrafer: 4-5

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 06 oktober 2021

Datum för nedtagande: 26 oktober 2021

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: