Sammanträdesprotokoll från valnämnden

Protokoll från valnämndens sammanträde den 6 oktober 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 06 oktober 2021

Paragrafer: 1

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 06 oktober 2021

Datum för nedtagande: 27 oktober 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/namnder-och-utskott/valnamnden?sv.url=12.33ea201516b88df915d5aad Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: