Protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 september 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 29 september 2021

Paragrafer: 34-41

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 12 oktober 2021

Datum för nedtagande: 02 november 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-395ddc8a74d73453603-ac693db5cd493453621-771837d2e51e3662918 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: