Protokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 19 oktober 2021

Paragrafer: 209-227

Förvaringsplats av protokollet: Juridik- och kommunikationsenheten

Datum för uppsättande: 20 oktober 2021

Datum för nedtagande: 11 november 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-c34a2b779a633454290-1eca0e66be853690475 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: