Sammanträdesprotokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden; omedelbart justerad paragraf

Protokollsparagraf 42 från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 27 oktober 2021 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 oktober 2021

Paragrafer: 42

Förvaringsplats av protokollet: Kommunkansliet

Datum för uppsättande: 28 oktober 2021

Datum för nedtagande: 19 november 2021

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-395ddc8a74d73453603-ac693db5cd493453621-3f53dd5eeca73714121 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: