Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige; omedelbart justerade paragrafer

Protokollsparagraf 86 och 106 från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2021 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 28 oktober 2021

Paragrafer: 86 och 106

Förvaringsplats av protokollet: Kommunkansliet

Datum för uppsättande: 29 oktober 2021

Datum för nedtagande: 20 november 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-11b07955808e3433401-72dc13638ddb3454022-7934a38710ff3718245 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: