Sammanträdesprotokoll från socialnämndens individutskott; omedelbart justerade paragrafer

Protokollsparagraf 111 och 113 från socialnämndens individutskotts sammanträde den 28 oktober 2021 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 28 oktober 2021

Paragrafer: 111 och 113

Förvaringsplats av protokollet: Kommunkansliet

Datum för uppsättande: 29 oktober 2021

Datum för nedtagande: 20 november 2021

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: