Protokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 26 oktober 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 26 oktober 2021

Paragrafer: 99-108

Förvaringsplats av protokollet: Kommunkansliet

Datum för uppsättande: 04 november 2021

Datum för nedtagande: 26 november 2021

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-d9d4e3b36a283453635-037b0ea46fce3453650-896bb334e4f03732158 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: